AVÍS LEGAL

Mitjançant aquest avís, MARFRAN Agència Immobiliària, amb domicili al carrer Formentor n º 42 del Port de Pollença, informa als usuaris de la web sobre la seva

Política de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que vostè ens facilita voluntàriament són inclosos i tractats en un fitxer, automatitzat o no, de responsabilitat de MARFRAN, davant el qual vostè pot exercir, mitjançant escrit enviat a l'anterior direcció, els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades personals. Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.